Zebranie sprawozdawcze w OSP w Woźnikach za rok 2010.Dodano:

Zebranie sprawozdawcze w OSP w Woźnikach za rok 2010.

Dnia 12.03.2011 w naszej jednostce odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2010. Na zebraniu oprócz druhów jednostki zostali zaproszeni i przybyli Burmistrz A.Cichowski, Komendant PSP z Lublińca st.bryg. M.Chrząstek, Komendant Gminny F.Kowalski, Insp. H.Kawalec oraz radny G.Mośny. Po przywitaniu wszystkich przybyłych zostały przedstawione sprawozdanie zarządu ,sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2010. Komisja rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium zarządowi co zostało potwierdzone głosowaniem. Następnie wybrano delegatów na zjazd gminny ZOSP w Babienicy oraz przedstawiono plan działania jednostki na rok 2011. Również przybyli goście zabrali głos przedstawiając różne sprawy które dotyczą działalności OSP.

 

Zdjęcia z zebrania w dziale galerii.

< Wstecz