Zebranie sprawozdawcze za rok 2012 w OSP Woźniki.Dodano:

Zebranie sprawozdawcze za rok 2012 w  Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach.


Dnia 16.03.2013r w naszej jednostce odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2012 w którym uczestniczyli członkowie woźnickiej OSP, a także drużyna młodzieżowa miejscowej jednostki. Na zebranie przybyli również zaproszeni goście : Burmistrz i zarazem Prezes ZG OSP w Woźnikach A.Cichowski, Z-ca komendanta PSP w Lublińcu mł.bryg  J. Bula oraz Komendant ZG OSP w Woźnikach F.Kowalski. Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań głos zabrali goście obecni na zebraniu. Następnie został przedstawiony plan działalności na rok 2013 oraz odbyło się głosowanie nad absolutorium dla zarządu. Walne zgromadzenie członków pozytywnie oceniło pracę zarządu i udzieliło absolutorium za rok 2012. Burmistrz wraz z z-ca komendanta wręczył druhom odznaki wysługi lat jak i brązowe odznaki dla członków MDP. Druhowie  przyjęli również plan działalności i plan  finansowy na 2013 rok. Po przyjęciu uchwal zebranie zakończono.

 

Zdjęcia w dziale GALERIA!!!

< Wstecz