Zmiana w składzie zarządu w OSP WoźnikiDodano:

Z dniem 1.06.2013r. rezygnację z członka zarządu i funkcji sekretarza złożyła dh Patrycja Minkina. Za wszelką działalność oraz pracę wykonaną na rzecz woźnickiej jednostki  OSP zarząd oraz strażacy składają serdeczne podziękowania. Wobec  zaistniałej sytuacji zarząd podjął uchwałę o powołaniu dh Joanny Długaj na członka zarządu oraz powierzył jej funkcję sekretarza.

 

< Wstecz