Podsumowanie roku 2014Dodano:

Podsumowanie roku 2014 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach.

 

 

Kończący się rok 2014 skłania nas do podsumowania naszych działań, zakupów, remontów oraz pozostałych poczynań w mijającym roku. Możemy śmiało stwierdzić, że rok 2014 dla strażaków naszej jednostki był rokiem bezpieczniejszym, gdyż podjęliśmy tylko a może aż 40 rożnych interwencji. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wielkim plusem odbiła się nasza akcja plakatowo-informacyjna o zakazie wypalania traw i nieużytków. Wydane fundusze z dotacji Gminnej nie poszły na marne, gdyż w mijającym roku nie płonęła ani razu „Coglowa Góra”, ani inne nieużytki na naszym terenie. Interweniowaliśmy tylko trzy razy przy pożarach nieużytków na granicy Gminy(nie zawsze na naszym terenie). Pozostałe zdarzenia to wypadki oraz inne zdarzenia.

Jednostka nasza brała również udział w ćwiczeniach jednostek Gminy na obiekcie szkoły podstawowej w Lubszy oraz w ćwiczeniach Kompanii Gaśniczej Nr7 „Lubliniec” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego które odbyły się na bazie paliw w Boronowie. Jak co roku do naszej remizy przybyły przedszkolaki z naszej placówki, a następnie pokazaliśmy dzieciakom już na terenie przedszkola wyposażenie naszych samochodów. Gośćmi przedszkolaków byliśmy ponownie w listopadzie, kiedy to przeprowadziliśmy ćwiczenia ewakuacyjne pracowników wraz z ich podopiecznymi do naszego namiotu dowódczo-sztabowego zakupionego przez Gminę.

Do ważniejszych wydarzeń w 2014 roku zaliczyć można też ćwiczenia na naszym zabytkowym kościółku św. Walentego. Warto wspomnieć o naszej młodzieżowej drużynie pożarniczej która to obecnie liczy 25 osób. Oprócz zbiórek szkoleniowych nasi młodzi strażacy byli na wycieczce w Kravare, a także w grudniu na naszej hali sportowej wzięli udział w mini zawodach strażackich. W tutejszej hali sekcja sportowa przy naszej jednostce zorganizowała dwa turnieje piłki nożnej halowej. Wracając jednak do naszych szkoleń to w naszych szeregach jest 39 druhów przeszkolonych z ważnymi badaniami, gotowych do wzięcia udziału w akcjach ratowniczych. Dodatkowo w listopadzie 5 druhów ukończyło kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, a trzech innych odnowiło swoje uprawnienia.

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Gminy Woźniki oraz środkom własnym zakupiliśmy sprzęt dla naszej jednostki. W 2014 pozyskaliśmy np. namiot dowódczo-sztabowy z wyposażeniem, przyczepę transportową, defibrylator, dwa aparaty ochrony dróg oddechowych Dräger, agregat prądotwórczy 10kW oraz inny drobny sprzęt używany w akcjach ratowniczych. Dodatkowo otrzymaliśmy nieodpłatnie z Państwowej Straży Pożarne w Lublińcu sprężarkę (do 300 atm) do napełniania butli aparatów powietrznych. Wykonaliśmy również remont elewacji zewnętrznej spinalni wraz z zainstalowaniem podświetlanego loga OSP. Zmodernizowaliśmy również system powiadamiania o alarmie naszych strażaków, gdyż nie zawsze w pomieszczeniach dobrze słychać sygnał syreny.

Jak kończy się rok 2014 tak kończy się pięcioletnia kadencja działającego Zarządu naszej jednostki. W nowym roku z nowymi zadaniami zmierzy się już nowy skład zarządu który zostanie wybrany do końca marca 2015r.

Kończąc, chciałem podziękować wszystkim mieszkańcom Woźnik, Dyrd i Sośnicy za coroczne przyjęcie naszych druhów za miłe słowa oraz udzielone wsparcie które pozwoli nam na dalszy rozwój jednostki oraz modernizowanie naszej bazy sprzętowej. Dziękuje również Panu Burmistrzowi wraz z pracownikami Urzędu Gminy, Komendantowi PSP w Lublińcu wraz z wszystkimi strażakami, a także Komendantowi Policji w Woźnikach wraz z współpracownikami.

Nie można nie wspomnieć o bardzo dobrej współpracy z Dyrekcją i pracownikami Gimnazjum, Szkoły Podstawowej w Woźnikach i Ligocie Woźnickiej, Przedszkola oraz MGOK w Woźnikach. Mamy również grupę mieszkańców która wspiera nas nieodpłatnie w pracach na rzecz naszej jednostki. DZIĘKUJEMY!!!


Prezes OSP Woźniki

dh. Krzysztof Nowacki

< Wstecz