Zebranie sprawozdawcze za rok 2016 OSP WoźnikiDodano:

Zebranie sprawozdawcze za rok 2016 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach.


W dniu 25.03.2017r o godzinie 17.00 odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2016

naszej jednostki. Na zebranie zostali zaproszeni goście: Burmistrz Woźnik Alojzy Cichowski, przedstawiciel Komendanta PSP w Lublińcu st.kpt. Krzysztof Siek, Komendant komisariatu Policji w Woźnikach kom.Mieczysław Krysiak, Z-ca Prezesa Zarządu Gminnego OSP w Woźnikach dh

Ryszard Rauchut, insp.ds zarządzania kryzysowego dh Piotr Kalinowski, Dyrektor MGOK w Woźnikach Jadwiga Flakus-Fabiańczyk. Licznie też stawili się członkowie MDP oraz druhowie OSP. Po otwarciu i wyborze przewodniczącego, sekretarza oraz komisji uchwał i wniosków minuta ciszy uczczono pamięć zmarłego śp. dh Eryka Brytner.

Po odczytaniu sprawozdań z działalności, finansowego oraz komisji rewizyjnej i przyjęciu ich przez obecnych druhów wręczono odznaki „Za wysługę lat” oraz „Wzorowego Strażaka”. Wręczenia w/w odznak dokonał Burmistrz wraz z st.kpt K.Siek. Prezes OSP w Woźnikach złożył podziękowanie Pani dyrektor MGOK za lata współpracy i wspieranie inicjatyw oraz zadań podjętych przez strażaków zarazem wręczając symboliczną statuetkę. Następnie przewodniczący zebrania udzielił głosu wszystkim gościom. Po wysłuchaniu przemówień przystąpiono do głosownia nad udzieleniem absolutorium dla zarządu za rok 2016, które to zarząd otrzymał. Przyjęto również wnioski i uchwały zebrania po czym zebranie zakończono.

 

Zdjęcia z zebrania można zobaczyć w dziale GALERIA!!!

 

< Wstecz