O nas

W roku 2011 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach interweniowała 68 razy.

Podział akcji jest następujący:

  • pożary-26
  • miejscowe zagrożenia (wypadki, kolizje, podtopienia itp.) -40
  • fałszywe alarmy -2
wróć...