Sprawozdania opisowe

Sprawozdanie za rok 2015

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA ROK SPRAWOZDAWCZY 2015

 

Jednostka Ochotniczej Straż Pożarnej w Woźnikach na dzień 31.12.2015r liczy 56 członków zwyczajnych 1-go honorowego, 5 wspierających, a także 26 członków MDP. W roku sprawozdawczym przybyło 6 członków zwyczajnych (przejście z MDP) oraz 1 wspierający. Zarząd jednostki odbył 4 posiedzenia oraz przyjął 4 uchwały. W czasie trwania okresu sprawozdawczego nie doszło do żadnej zmiany w składzie zarządu i komisji rewizyjnej. Zorganizowaliśmy msze gminną oraz majowe gminne dla wszystkich jednostek gminy. Uchwałą zarządu w roku sprawozdawczym zostali przedstawieni do odznaczenia następujący druhowie: M. Mierzwa, R. Kempiński, B. Harwig, I. Bola, D. Morcinek, P. Bułka oraz D. Nowacki odznaką „Wzorowy Strażak”. Złotym „Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa” prezes dh K. Nowacki.

Działalność prewencyjna jednostki to: przeprowadzenie prezentacji „Stop dla czadu” dla uczniów Gimnazjum w Woźnikach. Akcja plakatowa”Stop wypalaniu traw”, a także pokaz sprzętu ratowniczego mieszkańcom w trakcie trwania dożynek. Jednak działania prewencyjne to nie wszystko. Uczestniczyliśmy w 85 akcjach ratowniczych które możemy podzielić na : pożary 14, miejscowe zagrożenia 71 oraz 2 alarmy fałszywe. Jedna nasza akcja została podjęta poza terenem gminy i była prowadzona w Boronowie (zabezpieczenie zasilania dla pompy tlenu).

Sukcesem naszej jednostki w roku sprawozdawczym były dwa zwycięstwa w zawodach pożarniczych. W miesiącu wrześniu zwyciężyliśmy w zawodach gminnych zorganizowanych przez

OSP Kamieńskie Młyny. Następne zwycięstwo w zawodach powiatowych było podsumowaniem treningów naszych druhów w miejscowości Herby. Jest to ważne wydarzenie w naszej jednostce, gdyż ostatni sukces to rok 2002 i 5 miejsce w zawodach powiatowych.

Czterej druhowie naszej jednostki ukończyli kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i na dzień dzisiejszy mamy przeszkolonych 16 ratowników. Druhowie (15 osób) ukończyli również kurs kierowania ruchem w trakcie prowadzenia działań ratowniczych. Przeprowadzone zostało 9 zbiórek szkoleniowych dla członków OSP, a także 9 zbiórek szkoleniowych dla MDP.

W roku sprawozdawczym jednostka nasza korzystała z różnych form finansowania i tak były to: dotacja z Gminy Woźniki, dotacja z KSRG , dotacja z Zarządu Wojewódzkiego OSP, dotacje z konkursów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz środki własne. Dotacje zostały wykorzystanie na bieżące utrzymanie jednostki, zakupy sprzętu oraz remonty, naprawy i przeglądy sprzętu. Wszystkie dotacje zostały wykorzystane zgodnie z zawartymi umowami i rozliczone terminowo. Z pozyskanych dotacji zarząd zakupił dla naszej jednostki między innymi: torbę PSP-R1, latarki led, mundury bojowe, kompresor, węże, radiostację nasobną itp.

Druhowie w ramach prac społecznych odnowili elewacje budynku strażnicy od strony północnej oraz odmalowali spinalnię wewnątrz. Materiały zostały zakupione z dotacji. Jak co roku w maju udaliśmy się z wizyta do naszych przedszkolaków co już jest tradycją i stałym punktem w życiu naszych małych mieszkańców. Przeprowadzono również ewakuację w Gimnazjum Woźnikach, gdzie ćwiczono zasady współpracy i zachowania służb wraz z wychowawcami w sytuacji zagrożenia życia. Na koniec roku w miesiącu listopadzie podjęliśmy się wraz z MLKS Woźniki oraz MGOK Woźniki współorganizacji biegu ulicami Woźnik. Po naszej stronie było zabezpieczenie medyczne oraz bezpieczeństwo na drogach uczestników biegu. Pomimo braku doświadczenia w organizacji tego typu imprezy organizatorzy stanęli na wysokości zadania co można było usłyszeć po zakończonym biegu z ust osób przybyłych na zawody. Wszystkie rozliczenia dotacji dla naszej jednostki zostały dokonane terminowo bez dodatkowych uwag ze strony dotujących.


wróć...