Sprawozdania opisowe

Sprawozdanie za rok 2016

Rok 2016 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach.   Zakończył się rok 2016 w naszej jednostce, więc przyszedł czas aby dokonać jego podsumowania. W mijającym roku strażacy naszej jednostki zostali zadysponowani 142 razy do różnego typu działań ratowniczych. Interwencje nasze możemy podzielić na trzy rodzaje: pożary 8, wypadki - kolizje 14 oraz inne zdarzenia losowe 134. Do ostatniej grupy zaliczamy między innymi: usuwanie substancji ropopochodnych, złamanych konarów drzew, owady błonkoskrzy...więcej...

Sprawozdanie za rok 2015

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA ROK SPRAWOZDAWCZY 2015   Jednostka Ochotniczej Straż Pożarnej w Woźnikach na dzień 31.12.2015r liczy 56 członków zwyczajnych 1-go honorowego, 5 wspierających, a także 26 członków MDP. W roku sprawozdawczym przybyło 6 członków zwyczajnych (przejście z MDP) oraz 1 wspierający. Zarząd jednostki odbył 4 posiedzenia oraz przyjął 4 uchwały. W czasie trwania okresu sprawozdawczego nie doszło do żadnej zmiany w składzie zarządu i komisji rewizyjnej. Zorganizowaliśmy msze gminną o...więcej...